Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ 9(5 FABELEN.
„ Nooit," was het antwoord, „ zal ons Ijver-
„ vuur verkouden,
„ Om, als gij wordt bedreigd, uw leven te be-
„ houden;
y, Die uit uw kostbaar vel een enkel haar zal
„ plukken,
„ Dien zullen wij, tot ftraf, het leven ftraks
ontrukken."
Nu leefde 't haasje zonder zorgen.
Het.zag met blijdlchap, eiken morgen,
Hoe 't jong gewas ontlook, en groeide.
Wijl dauw en regen het befproeide;
Zijn ligte voet verliet de boomen
Des wouds, en zweefde zonder fchroomen
Door veld en tuin, waar't moeskruid, wijd
en breed.
Hem overvloed van voedfel wachten deed.
Maar, ach! hoe ras verdween de vreugde van dien
dag.
Daar 't haasje een* jager met zijn honden komen zag!
Die volgen 't fpoor van 't beest, waarheen het
zich ook wend'.
En kruipt, en fpringt, tot dat het, fiddrend,
aan het end,
Zijn' edlen vriend, den hengst, ontdekt,
Wien het tot hulp en bijftand wekt.
„ Behoud I " zegt het, „ ach ! red mgn leven !
„ Wil mg uw' rug ter Ichiiilplaats geven 1
« En