Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERIGT.
VII
Het verk van den Eerwaardigen Duitfchen
Prediker löhr, waarvan hier eene vertaling.,
of liever navolging, geleverd wordt, kwam
mij voor, vrij van deze gebreken en een, in
alle opzigten, uitmuntend kindergefchrift te
wezen, weshalve ik ook niet aarzel, hetzelve
mijnen Landgenooten aan te bieden, wel verze-
kerd, dat de jeugd hier een zoo gezond als aan-
genaam voedfel voor haar verftand en hart zal
aantreffen, terwijl er, ook in het Nederduitschy
voor eene voordragt is gezorgd, die den jongen
lezer ten minfle aan geene grove taalfeilen of
flechten flijl zal gewennen, gelijk, 'helaas! zoo
dikwijls het geval bij foortgel^ke vruchten der
drukpers is.
Immers hier vindt men menigvuldige aanlei-
ding tot befchaving van het verfland en oordeel,
namelijk, in de eerfte en derde Afdeeling van
het Eerfte Deel, flof tot vergelijken, om dus doen-
de overeenkomßen en verfcheidenheden op te fpeu-
ren, het gepaste of ongepaste in zamenvoegingen
van woorden en zaken te leer en inzien, en de
oorzaken, hoedanigheden en gevolgen van menig-
vuldige dingen te onderzoeken; in de tweede en
vierde ^fdeeling, kleine Vertellingen, uitgekipt
en gefchikt, om op het ware of valfche, gepaste
of ongerijmde, vernuftige of onvernuftige in een
verhaal, voorval of daad opmerkzaam te ma-
♦ 4 ken;