Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
■ 9(5 fabelen.
weg lag een hoefijzer. „ Neem het op 5" zeide
de vader tot zijnen zoon. Maar de zoon hield
zich, als of hq het niet hoorde, en liet het ijzer
liggen. Zonder iets meer te zeggen, ging de
vader henen, en nam het zelf op. Zij kwamen
in een dorp. Hier was eene fmederij, waarin
de vader het hoefijzer verkocht voor twee dui-
vers , waarvoor hij zich, in een fruitwinkel-
tje , een paar pond kerfen kocht. „ Ach! wat
y, heb ik een' dorst!" riep de zoon, toen het al
heeter op den dag' werd. Als onverhoeds liet
de vader eene kers vallen, welke zqn achteraan
komende zoon fchielijk opnam, en opat, om zij-
nen dorst te Rillen. Na eenigen tijd viel er we-
derom eene kers, en kort daarna wederom eene,
en zoo immer voort, en telkens bukte de zoon,
en nam de kerftn op. „ Hadt gij het hoefijzer
„ opgenomen," zeide de vader, eindelijk, lagchen-
de, ,, dan hadt gij zoo menigmalen niet behoe-
„ ven te bukken."
4.. De kluizenaar en de beer.
Een kluizenaar en een beer, die in een woud,
niet ver van elkander woonden, onderhielden
eene goede nabuurfchap. De gelijkheid hunner
neigingen had hen zelfs tot vrienden gemaakt;
want zg waren beiden menfchenfchuvv. Dt
beci