Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
fabelen. 8l
invullen. Nu kon de wind beter onder de ande-
re pannen flaan, en ze insgelijks losmaken.. Dus
werd een voorname balk van het dak ontbloot, en
de regen en fneeuw vielen daarop. De balk begon
te rotten, en, na eenige jaren, was er eene kost-
bare reparatie noodig, die den huisheer zeer ver-
armde.
a. De Steenen..
Zeker aanzienlijk man praalde in een gezel-
fchap met zqne kostbare juweelen. Hq vertoon-
de eenen ring, waarin eenige edel - gefteenten
van hooge waarde ftonden. „ Wat brengen u
„ nu die fteenen wel op?" vroeg hem een uit
het gezelfchap. „ Opbrengen?" zeide de pron-
ker , „ niets! volftrekt niets! Zulke fteenen
„ brengen immers niets op.". — „ Nu," ver-
volgde daarop de ander, „ dan zal ik u even-
f, wel fteenen toonen, die mq jaarlijks eenige
„ honderd guldens opbrengen." Daarop bragt
hij hem in eenen molen, die hem toebehoorde,
en toonde hem de molenfteenen.
Welke fteenen waren de nuttigfte?
3. //et hoefijzer. •
Een vader deed met zijnen zoon eene kleine
reis, op een' heeten zomerfchen dag. Op den
F weg