Boekgegevens
Titel: Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Auteur: Löhr, Johann Andreas Christian
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1827-1832
2e en verb. dr; Oorspr. uitg.: 1805
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 678 E 8
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203188
Onderwerp: Pedagogiek: terreinen van opvoeding: algemeen
Trefwoord: Algemene ontwikkeling, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Voedsel voor het kinderlijk verstand en hart: een nieuw geschenk voor de jeugd
Vorige scan Volgende scanScanned page
vni VOORBERIGT.
de aandacht gaande te houden, en het bekende,
ten einde het diep in het verftand en hart der
jeugd worde geprent., haar telkens weSr voor den
geest te brengen; of <m van der zeiver omerza-
delijke behoefte en begeerte tot iets nieuws niet
te reppen •— moet immers elk, die het heer der
tegenwoordig uitkomende boekjes voor kinderen
overziet, weten, hoe klein het aantal derzulktn
is, welken die klaarheid van ftijl, kieschheid van
taal, orde, duidelijkheid, gepastheid en volledig-
heid, van voordragt hebben, en, met een woord,
zoo doeltreffend zijn, als men van dergelijke ge-
fchriften zou wenfchen. In zeer velen treft men
eene bonte fchakering aan van alles door elkan'
der, een paar fabelen, iets oppervlakkigs uit de
natuurkunde, natuurlijke historie of wereldlijke
gefchiedtnis, een paar anekdoten, een gedichtje
twee, drie, een paar zedelijke vertellingen, een
tooneclftukje, enz.; in het kort, eene verzame-
ling, die weinig moeite kost, en nog minder nut
(licht, ja zelfs veel nadeel doet, daar men, zoo
doende, de jeugd van alles iets, en van het ge-
heel niets leert, dezelve meer waanwijs dan kun-
dig en verjlandig maakt, en haar, dewijl men
altijd jlechts het aangenaamfte en oppervlakkigfie
uitzoekt, allen lust ter verkrijging van eene
grondige kennis, of tot iets, wat infpanning van
gedachten vereischt, geheellijk doet verliezen.
Het