Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
In verband met onze veelzins merkwaardige bijeenkomst, zou
ik hier, zoo ik aan mgn gevoel vrijen loop liet, te veel bijvoegen.
Dit mag niet. Een woord slechts. Van dank voor de aandoen-
lijke welwillendheid die aan onze Hoofdcommissie, die ook aan
mij, in Friesland betoond werd. Van blijdschap over de werk-
zaamheid en volharding die zich in dit Gewest, te midden
van velerlei tegenwerking, openbaart. Van aanbeveling voor
den arbeid onzer Vereeniging, die den standaard der gewetens-
vrijheid in Nederland ophoudt. Van waarschuwing om, in het
besef, te gelgk van ons onvermogen en van het alvermogen
Gods, niet te verflaauwen in schoolwet-agitatie ^ dat is, in den
strgd tegen de hoofdgedachte eener wet, waarvan thans, zelfs
in de Landsvergadering, aan het licht komt dat zij, onder
christelgke leus, een middel is ter ongeloofspropaganda, en
dat zy aan de Natie een openbare school, niet aanbiedt, maar
oplegt, tegen volksgeloof en volksgeweten gekant.
'sHage, 10 Junij 1867.
13 Juny. — Deze uitgaaf van hetgeen ik te Leeu-
warden sprak, gelieve men als het eerste gedeelte mijner
Bijdrage ter beantwoording te beschouwen.
Met algemeene stemmen is verlof tot nadere overweging verleend.
Dit heb ik verwacht (zie blz. 20); maar dat het zonder beraad-
slaging geschied is, verwondert my zeer. Nu is het althans te
hopen dat het nader onderzoek door de Afdeelingen niet plaats
hebbe in een toestand van afgematheid.