Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
Te Leeuwarden, in de Algemeene Vergadering der Vereeni-
ging voor Christelyk-Nationaal Schoolonderwijs op 23 Mei 11.,
is, gelijk te voorzien was, ook het voorstel van den heer de
Bbatjw ter sprake gebragt. Met meer uitvoerigheid evenwel
dan aanvankelijk het voornemen geweest was. Dus, voor mij
althans, zonder genoegzame voorbereiding. Nu ik myne impro-
visatie in het licht zend, heb ik gemeend, hier en daar, eene
uitbreiding er aan te moeten geven, waardoor zij een eenigzins
minder gebrekkig antwoord zijn moge op de dezer dagen zoo
menigwerf tot my gerigte vraag : Wat dunkt u van dit voorstel ?
Evenwel ik heb het, enkel uit het standpunt van den voor-
steller, ter toetse gebragt. Ook aldus, zoo wy er door zullen
worden gebaat, acht ik twee wgzigingen raadzaam en onmisbaar.
Had my de tijd niet ontbroken, ik zou het voorstel gaarne,
ook uit mijn eigen standpunt hebben beschouwd; in verband
met art. 23 van de schoolwet, met art. 194 der Grondwet, en
met den politieken toestand waarin wy, door kabinetsformatie
en kamerontbinding, geraakt zijn.