Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
de Nassausclie helden onder Maurits in dienst der Neder-
landen vermeldt. Dan vervolgt hij aldus:
AU' Ridders zonder vrees, all' Nassaus hoog van bloed,
Maar nederig van hart, — voor 't minst wie u geleken,
U, Maukits trouwste vriend, en meer dan vriend gebleken,
In 't kamp als in den raad u zelvcn steeds gelijk
In vroomheid, ootmoed, deugd, Graaf Willem Lodewijk!
Voortreffelijk, nietwaar! en overeenkomstig hetgeen reeds
vroeger bekend was. Maar dan volgt, in twee regels, als de
vergelijking met den zoo te regt hoog bij ons aangeschreven
Maurits, van hetgeen thans bekend werd de slotsom.
O Flonkerster, zelfs naast dien Mabbits niet verbleekend,
Maar vaak door zuivrer gloed nog boven hem uitstekend!
Leeuwarden, van waar deze brieven, in een tijdsgewricht
voor het Vaderland beslissend, naar 'sHage gerigt zijn,
Leeuwarden is de aangewezen stad, waar eenmaal, aan de
verdienstelijksten uit een roemrijk nageslacht dankbaar, het
nederlandsche volk voor Willem-Lodewijk een standbeeld zal
oprigten. Dit is van latere zorg. Doch wat mij onverwijld
begeerlijk voorkomt is dat, door bestudering van hetgeen
hij voor godsdienst, regt en vrijheid geweest is, dit edel
en door godsvrucht geheiligd karakter in de ziel der nako-
melingen worde geprent. Nu over Vorsten en Volken,
opdat ze geregtigheid zouden leeren, Gods gerigten op aarde
zijn, nu vooral worde, voor Nederland en Oranje, terwijl
zij het oordeel nog kunnen ontvlieden, het beeld ook van
"Wii.i.em-Lodewijk, met de zinspreuk WiVs Gott, mit
Ehren, tot waarsehuwinc en tot voorbeeld!
J