Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
het vaclerlandsch en chiistelijk belang niet ongebruikt bleef,
vele kiezers en niet-kiezers, vele vaders of moeders, leden eener
kerk die de lammeren der kudde gebragt verlangt te zien onder
de hoede van den eenigen Herder, met reden van wetenschap,
door hun naamteekening antwoord zouden geven op de vraag:
// Wilt gij voorrang en uitbreiding , of wilt gij daarentegen,
zooveel doenlijk, beperking van een openbaar onderwijs waar-
aan het ééne noodige, het ééne dat, ook in de stervensure
rust geeft, ontbreekt ? //
Ten slotte, eene vaderlandsche herinnering aan mijn
verblijf te Leeuwarden ontleend.
Toen wij gisteren door den Voorzitter der Feestcommissie,
den heer Kromsigt, met vriendelijke heuschheid, in het
bij uitstek historische deel dezer schoone en bloeijende stad
geleid, aan het verblijf kwamen der Stadhouders van Friesland,
dacht ik aan één hunner bovenal, aan Willem-Lodewijk ,
meer dan dertig jaren aan het lioofd dezer provincie ver-
maard, en die eerst in onze dagen, door de bekendmaking
zijner vertrouwelijke briefwisseling met den Prins van Oranje,
naar verdienste kan worden geschat. Men wist dat hij,
in krijgszaken en staatsbeleid, naast Maurits verdienstelijk
geweest was. Men wist dat hij, in Friesland en Groningen,
voor Kerk en School, ten zegen geweest was. Men wist dat
hij , met onverdroten ijver, het evangelisch voorschrift in prak-
tijk gebragt heeft, door onzen christelijk historischen dichter
uitgedrukt in twee regels , voor onze vereeniging als motto
bij uitnemendheid geschikt: //Bouw scholen in wier schoot
het Evangeliezout Uit bij- en ongeloof een dierbre jeugd
behoud'! // — Dit wist men. Doch men wist niet dat hij ,