Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Het staken der agitatie, zegt hij, zou ongerijmd zijn, om
de onverdragelijkheid van het onregt.
„Wanneer men overtuigd is, dat het doel dat de wet zich voor-
gesteld heeft eigenlijic niet kan worden bereikt; dat die openbare
school niet is en niet han zijn bruikbaar voor allen, dat er dus
nevens die openbare school iels anders behoort te zijn, dan rijst de
vraag: is het goed om in die ééne schaal al het gewigt te leggen
van bescherming, vertroeteling en geldelijke subsidie, en inde andere
schaal niets; niets dan de bijzondere ijver van particulieren, die zich
tot nu toe luisterrijk heeft getoond, maar waarop welligt in het
vervolg niet altijd staat te maken zal zijn ? Is het goed dat, terwijl
op ieder ander gebied de regel geldt, dat dan alleen het openbaar
gezag tusschen beide treedt wanneer particuliere krachten te kort
schieten, hier juist de iuterveutie van den Staat strekt, tot zekere
hoogte althans, om die particuliere krachten te belemmeren en te
dooden ? Dat kan en dat mag niet. En het zal mij verheugen wan-
neer men daartegen hlijfl agiteren; het moge dan den heer Godefroi
al of niet behagen."
Doch er is meer. Het zou, de heer van Zuijlen gebruikt dit
woorA, onzinnig zijn. Het staken der vijandelijkheden, omdat
de tegenpartij in verlegenheid raakt, ware een al te naïve
terzijdestelling van alle regels der strategische kunst.
„ Er is nog eene andere reden om te blijven agiteren. De agitatie '•
wint veld. En in dien stand zou het zeker onzinnig zijn, juist nu
het hoofd in den schoot te leggen. ^
„De agitatie zeg ik, wint veld. Er is een tijd geweest dat zich
slechts zeer enkele stemmen deden hooren ten voordeele van het
bijzonder onderwijs. Later zijn die stemmen met enkele vermeerderd.
En op dit oogenblik zou ik durven beweren dat een niet onaanzienlijk
aantal leden het met mij eens zijn.
„ De agitatie wint ook veld daarbuiten. Want hetgeen hier voor-
uitgaat gaat ook daarbuiten vooruit. Deze Kamer is de uitdrukking
van hot volk; van dc verkiezingen die door het volk hebben plaats