Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
en rellgieslrijd als wanbedrijf te laste gelegd werd, nam ik
deze woorden niet ongaarne, in een nummer aan de Kiezers, '
tot leus.
Er zijn er, zelfs nu nog, zelfs iu de conservatieve rig-
ting, die met den aard en het doel onzer pligtmatige agitatie
onbekend zijn. Onlangs heeft iu de Tweede Kamer een jong
lid, maar tevens van ongemeene bekwaamheid, die, zoo ik
mij niet vergis, in October 11., vooral door onze vrienden
te Amsterdam, het overwigt op de liberalen verkreeg, doch
wien het tot bestudering der onderwijs-quaestie, vooralsnog,
naar het schijnt, aan gelegenheid ontbrak, een zeer ongunstig
oordeel over de schoolwet-agitatie geveld. Van agitatie
de heer Pijnappel deze beschrijving, //Dat is overdrijving,
dat is luid doen klinken grieven die, indien men ze onder-
zoekt, dikwijls klein en nietig blijken.'/ Daarna zegt hij:
// Agitatie verdient, meen ik, in iedere zaak, en vooral in
zake van onderwijs, afkeuring, v Het vonnis slaat volkomen
op de tot definitie verheven aanklagt, maar minder uitge-
maakt is het dat de besehuldiging een 07ipartijdig oordeel
bevat over de agitatie, //die van zekere zijde als pligt-
betrachting voorgesteld wordt.//
Dergelijke aanklagten vinden thans in de Tweede Kamer
weinig weerklank.
Het staken der agitatie zou ongerijmd zijn. Bijkans
iedereen begrijpt het; vriend en vijand, en des te beter,
naarmate de tegenpartij weerzin tegen onze pligtbetrachting
verraadt. Laat mij u gedeeltelijk mogen voorlezen het ant-
woord dat de heer Godefroi, aan wien de agitatie volstrekt
niet bevalt, van den baron van Zuijlen ontving.
' n". xx.