Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
van adressen, dag aan dag, als in 1856, te zien verzinken
in het graf der griffie? Neen; niet andermaal worde de
volksklagt een soort van parlementair kluchtspel.
Neen, dit niet: een petitionnement regtstreeks aan den
Koning, die, al regeert hij door en met een veraiitwoor-
delijk bewind, evenwel een eigen wil, een eigen gezag, een
eigen zedelijke verantwoordelijkheid heeft, en aldus, zoowel
overeenkomstig de voorbeelden in het Stamhuis van Oranje
als volgens den eed aan de Grondwet (art. 51), verpligt is
de algemeene en bijzondere vrijheid en de regten van alle
zijne onderdanen te beschermen.
Aan de waardigheid èn van het christelijk volksbelang,,
èn van de bij uitnemendheid nationale rigting waarvoor
wij opkomen, gedachtig, is het ons niet te doen om af-
troggeling van een aalmoes. Wij vragen aan de Kroon ,
niet als gunst, maar als regt, het handhaven der dierbaarste
vrijheden, eigendom der Natie, met het bloed der voor-
vaderen betaald, in onze volkshistorie met onuitwischbare
letteren gegraveerd, en daaruit, als onvervreemdbaar, over-
geboekt in de grondwet.
Ook deze Koning heeft in 1866' getoond dat hij voor de
billijke eischen van het Volk een geopend oor had. In de
Tweede Kamer, toen men gaarne zag dat ik over die voor
velen zeer lastige bladzijde zweeg, zeideik: wGeen der drie
Koningen van het Eijk der Nederlanden heb ik gevleid.
Eer zou ik het verwijt verdienen dat ik, in het beoordeelen
en veroordeelen, nu en dan met niets sparende waarheids-
liefde voor mijne meening uitkwam ; maar, dat men daarom
het loffelijke door eenen Vorst gedaan zou moeten verzwijgen,
niet zou mogen vermelden, dit gaat te ver. Ik blijf bij hetgeen
ik gezegd heb. n — Ook thans ben ik niet gezind te verzwijgen
dat er geen Volk en geen Dynastie is, waaraan vroegerluister en