Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm.
2-Z
vereischt dan het initiatief van een lid der Tweede Kamer.
Èn altijd, èn nu vooral. Het initiatief van Regeringswege
zou daarvoor niet te veel, waarschijnlijk niet genoeg zijn.
Is er dan op verkrijging, zelfs van de meest regtmatige
wcnschen, geenerlei kans ? O ja wel; wanneer gij èn uw pligt
èn uw regt èn ook de veelbeduidendheid uwer magt keht. Over-
dreven vraag doe ik niet. Geeft een vijftal voorstanders vau het
christelijk-nationaal onderwijs in de Volksvertegenwoordiging
(de zoodanigen bedoel ik, voor wie zelfs de belangrijkste der
politieke questiën aan den eisch van godsdienst en gewetens-
vrijheid ondergeschikt zij) en dan zal ik welligt zeggen :
ook thans nog is overwinning niet ondenkbaar, onder ééne
voorwaarde, zamenwerking van Koning en Volk, ter jiligt-
betrachting op christelijk-historischen grondslag.
Is hiervoor eenig uitzigt?
Dit brengt ons tot een voorstel door meer dan ééne
Hulpvereeniging gedaan: Is de tijd gekomen voor een
algemeen petitionnement tegen de verderfelijke strekking
der wet van 1357?
Ik vermoed dat deze vraag bepaaldelijk aan mij gerigt is.
Jaren achtereen heb ik het afgeraden; zeer stellig ook
in de Vergadering te Utrecht, waaruit de Confessionele
Vereeniging ontstaan is, in September ISei.
Ook thans, na een drietal jaren, is er, van de toen door
mij verlangde bestudering en popularizering der onderwijs-
qnestie, weinig blijk. Evenwel ik zou niet durven ontkennen"
dat, spoediger dan ik thans nog voorzie, het oogenblik
kan aanbreken voor zoodanige volkskreet.
Een petitionnement. Aan wie?
Aan de Tweede Kamer dunkt u? om een lange sleep