Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
omver. En het geldt hier de sclioolquaestie niet alleen; het
geldt de vraag in 't algemeen, of Staat en Kerk en School
aan een Christendom boven geloofsverdeeldheid, aan de
Moderne rigting, ter uitdrijving van de geopenbaarde gods-
dienst , ter voortplanting van de ongeloofsreligie, ' dienst-
baar zal worden gemaakt.
Ziedaar een strijd, niet binnen de parlementaire ver-
gaderzaal beperkt. Daarbuiten , welken waarborg hebt gij
van overwinning? Is welligt de europesche christenheid, tegen-
over het ongeloof, in zoo gunstigen toestand? of geniet
Nederland, in de handhaving van het Evangelie, een excep-
tioneel voorregt ? is hier, meer dan elders, de kracht van
weerstand geëvenredigd aan de felheid van aanval ? vindt men
hier geen flaauwhartige liên, voor wie zelfs de hoogste begin-
selen der moeite van strijden niet waard zijn? Was de hulp
die ons nu en dan, of geboden, of althans beloofd werd, niet
doorgaans met staatkundig overleg in verband? Zagen wij
niet, meermalen reeds, wat ons heden verblijd had, morgen
vfeVflensen, omdat het voedsel ontleend had enkel aan een,
in den gebruikelijken zin, politieken wortel ? Hoe veel is
er ook in de diplomatieke atmosfeer gebeurlijk, dat voor
uitstel, voor behandeling ter gelegener tijd , reden of voor-
wendsel aan de hand biedt.
Gij zult, in het streven naar eene degelijke schoolwet-
herziening, de nederlaag niet ontgaan, indien gij u den
strijd te ligt voorstelt. Voor zoodanigen strijd wordt meer
De strijd met Thorbeoke, in dc zitting der Tweede Kamer van
Julij 1857, liep over het Christendom met o£ zouder het Kruis.
Adoiezen, ii, 268*, vg. Doch verre van mij te beweren dat, of hij
zelf, of een zijner medestanders, gewild of voorzien heeft, wat nu, als
noodzakelijk gevolg van het aangenomen beginsel, duidelijk wordt.