Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
voorstel bij. de Tweede Kamer aiiiihaiigig gemaakt is even
daardoor ook voor oiis, boven de voorstellen welke op de
Agenda gebragt zijn, aan de orde van den dag. Nocli
mondeling, noch schriftelijk is tusschen den heer de Brauw
en mij een enkel woord gewisseld. Ik ben dus in mijne beoor-
deeling vrij. Desniettemin zal ik, heden althans, zooveel moge-
lijk , niet kritikus, maar apologeet zijn ; vooral doen uitkomen
datgene waarin reeds overeenstemming bestaat, en, voor
zoover ik wijzigingen opper, de zoodanige slechts die ik, uit
lu;t oogpunt van den voorsteller zeiven, wenschelijk reken.
T.aat mij evenwel vooraf aller diank mogen brengen aan
onzen regtskundigen vriend Gralama, voor zijn uitnemend
betoog; voor zijne onbewimpelde kenschetsing van onzen
,,jammerlijken toestand; voor de afdoende wijs waarop hij, in
i! cene dringende volksbehoefte voorzien wil.
Ijj^een drietal trekken gaf hij u zoo even de schets der
uitkomsten van de schoolwet.
Vrijheid van onderwijs, o ja! voor wie geld genoeg heeft.
Concurrentie, o ja! waarbij de christelijke volksgeest
door financiële dommekracht gesmoord wordt.
Op vele plaatsen verdraagzame toepassing van de wet.
O ja! willekeur, in stede van regt.
Onze vriend wil niet, ten halve, aan billijke eischen vol-
doen. De bijzonderheden onmiddellijk te beoordeelen van
het zoo even gehoorde, zou dwaze voorbarigheid zijn.
Doch reeds nu blijkt dat de hoofdstrekking (daargelaten
of er mogelijkheid is om te verkrijgen wat hij begeert) met onze
wenschcu overeenstemt. Op deze of dergelijke wijs zou