Boekgegevens
Titel: Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Auteur: Groen van Prinsterer, G.
Uitgave: Amsterdam: H. Höveker, 1867
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. Pijn. 27-14
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203184
Onderwerp: Recht: bestuursrecht: overige
Trefwoord: Steur-de Brauw, A.E. van der, Onderwijsrecht, Regelgeving, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wat dunkt u van het voorstel De Brauw?: bijdrage ter beantwoording
Vorige scan Volgende scanScanned page
De zoogenaamde politieke voorstelleu onzer Agenda had
ik gedacht dat oji deze bijeenkomst niet zouden kunneii
worden gemaakt tot een onderwerp van opzettelijke over-
weging. Zij schenen mij alleen in een meer beperkten kring
voor doeltreffende behandeling vatbaar. Doch, toen wij gis-
teren vernamen dat onze vriend de hoogleeraar Gratama,
geloofsgenoot en regtsgeleerde, ons zijn oordeel, het oordeel
van een bij uitnemendheid deskundige, zou komen mede-
deelen over het Voorstel van schoolwetherziening, waarop
thans het oog van geheel Nederland gerigt is, toen heb ik
aanstonds erkend dat er aan geen ontwijken van de ernstige
bespreking kon worden gedacht. Ik heb mij des te meer
hierover verblijd, omdat het stilzwijgen over de groote
vraag van het oogenblik (la question Irulante, nu de oorlogs-
vonk gesmoord is) vreemd zou geweest zijn, en omdat nu
ook tevens van de overige denkbeelden omtrent wetherzic-
ning, door onze Hulpvereenigingen te berde gebragt, zoo-
veel noodig, melding kan worden gemaakt.
Ik ontveins mij niet, wat trouwens door iedereen zal
worden gevoeld; het moeijelijke, wegens mijn parlementaire
loopbaan, van mijn persoonlijken toestand. Met het oog,
niet naar liet welwillend gelioor dat mij hier omringt, maar
naar het groote publiek op welks zaclitmoedig oordeel ik
1