Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
len gelukte liet liaar, moeders, die zich hij eene vorige ge-
legenheid, zonder voldoende reden, aan den allereersten
moederpligt, namelijk het zogen, onttrokken hadden, als zij
op nieuws in blijde verwachting waren, tot betere gedach-
ten te brengen.
Geene verkeerde gewoonte vond zij bij vrouwen uit de
lagere standen, ook bij dezulke, die zoogden, meer algemeen,
dan die van de kinderen veel te vroeg uit den pot mee
te laten eten. Die moeders bedenken niet, dat een voed-
sel , 't welk welligt voor de krachtig werkzame maag van
een volwassen mensch volmaakt passend is, voor het teère
maagje van een' zuigeling ongezond, ja op den duur doo-
delijk kan wezen. Overtuigd, gelijk klara nu was, dat
de gezonde moedermelk, gedurende de eerste maanden,
het eenig geschikte voedsel voor de kinderen is, bleef zij
het oog houden op eenige van die kinderen, die, ofschoon
nog maar een paar maanden oud, al zoo lief (gelijk de
moeders zich uitdrukten) uit den pot mee aten, en zij zag
de arme schapen, bijna zonder uitzondering, al bleeker
en magerder worden en aan 't kwijnen slaan, zoodat de
meeste, na verloop van weinige maanden, in 't geheel
niet meer aten en naar 't kerkhof gebragt werden. Ten
opzigte van de spijzen, die, als 't eerste jaar ten einde
loopt, nevens de moederborst mogen gegeven worden,
ontdekte klara talrijke vooroordeelen, en hier en daar de
ongerijmdste meeningen. Vele vrouwen dachten, dat men
geen melk mögt toestaan, ten onregte in den waan ver-
keerende, dat melk slijm verwekt, en geheel vergetende, dat
melk het natuurlijk voedsel van den zuigeling uitmaakt; an-
dere huismoeders gebruikten, om dezelfde reden, geen sui-
ker, maar zouden, in dit opzigt, niet zoo vreesachtig zijn,
zoo zij maar w isten, dat de suiker een der bestanddeelen van
de moedermelk uitmaakt. Er waren vrouwen, die zelfs
de geringste hoeveelheid boter of vet in de spijzen harer
jonge kinderen, als ten uiterste ongezond, vermeden, welke
vrees toch zeker overdreven is, daar men altijd in de
moedermelk een weinig boterstof (de /-007«-gehalte) aan-
treft. Andere moeders vervielen in het tegenovergestelde
uiterste, en gaven — wat hoogst ongezond is — zooveel