Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
gen; let op, welke soort van voorwerpen het meest
zijne aandacht trekt en Lreng hem die voorwerjien dik-
wijls onder de oogen. Zoodra de zuigeling iets ziet, dat
hem belang inboezemt, beginnen zijne oogjes te schitte-
ren , hij buigt zijn lijfje voorwaarts, en strekt de handjes
met drift naar het bewonderde voorwerp uit, terwijl zijn
geheele ligchaampje van verlangen trilt. Neem hem, als
gij hem zoo opgetogen ziet, op uw' arm, draag hem naar
liet voorwerp heen, en laat hem, als dit zonder ge-
baar gebeuren mag, het niet alleen betasten, maar het
zelfs aan den mond brengen. Wat men alleen door 't
gezigt kent, dal kent men maar ten halve; wanneer
het kind een voorwerp niet alleen gezien en gehooi'd,
jnaar ook van alle kanten gevoeld en zelfs geproefd
heeft, dan eerst kan men zeggen, dat het zulk een voor-
werp goed en volledig begint te kennen. Onverstandig
is hel dus niet le willen, dat de zuigeling de dingen
met zijne handjes aanrake en ze zelfs aan den mond
brenge; men zorge maar, dat hij niets onder zijn be-
reik krijge, waaraan hij zich zou kunnen bezeeren, en
geve hem toch nooit gekleurd speelgoed, waarvan de verw,
als hij het in zijn mondje steekt, zou kunnen afgeven;
w ant onder de kleurstoffen, waarmeé men de kinder-
speelgoederen beschildert, zijn dikwijls vergiftige; vooral
moet men de roode en groene kleuren als hoogst gevaar-
lijk mistrouwen. Voor 'l overige is het zien van veler-
lei kleuren voor den zuigeling opwekkend, onderhoudend
en leerzaam.
"'t Gebeurt soms, dat kinderen van nog maar weinige
maanden, bij hel ontwaren van een of ander voorwerp,
eene opmerkzaamheid aan den dag leggen, zoo als men
van hun' teederen leeftijd nog niet verAvachten zou:
dat zijn kostelijke oogenblikken voor de aanvankelijke
verstandsontwikkeling, en gij moogl er op staat maken,
dat de zuigeling alsdan op zijne wijze leert en ^oer/leert;
daarom is hel geheel verkeerd zijne aandacht af te lei-
den, zoo lang een of ander voorwerp hem boeit; want
het is veel nuttiger, dat hij hel beeld van een enkel
voorwerp juist en volledig in zich opneme, dan dat de