Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 86 —
Llijkl al lersloud, eiken Aveg de moeder te volgen lieef'i,
om de aanvankelijke verstandsontAA ikkeling van haar kind
op den goeden weg te brengen; zij heeft de wenken der
natuur maar te volgen; door oefening der zinnen wordt
de ziel gewekt en hare ontwikkeling voorbereid; welnu!
de moeder zorge, dat de zinnen van het kind ruime ge-
legenheid krijgen om zich te oefenen; dat de zuigeling
scherp en juist leere zien en hooren, enz.; daardoor alleen
wordt reeds verbazend veel gedaan voor de ontwikkeling
van het denkvermogen.
"Zullen de zintuigen hun Averk met juistheid verrigten,
zoo beliooren zij in de eerste plaats gezond te zijn. De
moeder heeft derhalve te zorgen, dat oor en oog in goe-
den staat blijven, en niet beschadigd, of gekwetst Avor-
den. In de eerste maanden zijn de zintuigen nog zoo
zwak en geA^oelig, dat zij ligt overprikkeld, dat is te
zeggen: al te sterk aangedaan kunnen Avorden; daarom
kome men, b. v., nooit met den zuigeling uit de duis-
ternis plotseling in helder licht. Men plaatse hem nooit
in feilen zonneschijn, of in diei- A'oege, dat hij op Avitte
mui'en zie, die door de zon beschenen Avorden; men lette
Avèl op, dat geen zand of slof in zijne oogjes AA'aaije,
en zoo deze door eene, hetzij uiiAAendige, hetzij iiiAven-
dige, oorzaak ontstoken mogten geraken, verzuime men
niet den Geneeskundige le raadplegen, Avaiit het gezigt is
een allerkostelijkste, ja oiiAvaardeerbare gaaf En Avat hel
gehoorAA'erktuig van den zuigeling aangaat, 't is noodig
de oortjes dagelijks te reinigen; maar men gebruike daar-
bij alleen de punt van een' zachlen doek, en nooit harde
werktuigen, als oorlepeltjes en dergelijke. Den zuigeling,
als hij schreit, door verdoovend geraas tot bedaren te
Avillen brengen, zou hoogst nadeelige gevolgen kunnen
hebben.
"Met een AAeinig opmerkzaamheid kunt gij van hel kind
zelf leeren, met Avelke voorAverpen gij het moet bezig
houden.
"NaauAvelijks is de zuigeling vier of vijf weken oud, of
men kan reeds bespeuren, dat hij op helder verlichte
dingen zeer gaarne de oogjes rigt; gun hem dat genoe-