Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
VI
en medewerking van den bekwamen Geneesheer g. a. n.
allebé , te Amsterdam. Aan zijne bereidvaardigheid heeft
zij het tegenwoordig Geschrift te danken.
Ontvangt nu, Ouders l inzonderheid, Moeders! aan wie,
bij voorkeur, de bekoorlijke pUgt is opgelegd, de eerste
schreden van den jeugdigen wereldburger te bewaken en
te leiden, — ontvangt dit Boekje, als een webneenenden
wegwijzer, uit de hand der Maatschappij. Het is geschre-
ven door een'' man, die met het geoefend oog van den
Geneesheer jaren lang de geheimen der kinderwereld be-
spied en doorgrond heeft', die door andere verdienstelijke
en gretig gelezen geschriften van gelijke strekking het be-
wijs heeft geleverd, hoe hij de regte snaar van 't men-
schelijk hart weet aan te roeren; een man, eindelijk,
die, zelf een lief derijk vader, eiken raad, dien hij u geeft,
eiken regel, dien hij voorschrijft, getoetst heeft aan eigen
ondervinding. Ook dit moge u eene aansporing zijn, om
oor en hart te openen voor zijnen vriendelijken raad. Doet
't met vertrouwen, en overtuigt u meer en meer, dat uw
kostbaarste schat, de gezondheid en krachtige ontwikke-
ling van uwe dierbare panden, daarbij ten naauwste be-
trokken is.
Op last der IMaatschappij:
Amslerdam,
1 Mei , 1853.
De Alsemeene Secretaris,