Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— G9 -
geld. Het eene kost maar een \\einig tijd; het andere heeft
het voordeel van noch tijd noch geld te kosten, en zelfs
lijd voor de moeder uit te winnen.
Den zuigeling met voorzigügheid de open lucht te la-
len genieten, ziedaar het eerste middel. Yan twee jonge
kinderen, die even sterk zijn ter \vereld gekomen, en voor
't overige op dezelfde wijs worden opgekweekt, zal dat-
gene, 't welk met beleid aan de open lucht gewend wordt,
oneindig veel gezonder en kloeker wezen, dan 't welk
altijd in huis moet blijven. Daarom moet het een vaste
regel zijn de kleinen, hij goed weêr, dagelijks in de open
lucht le brengen; maar men moet daarbij nooit uit het
oog verliezen, dat de zuigeling teerder en gevoeliger van
zamenstel is, dan wij volwassenen zijn, en dat hij den
invloed van het weder, waartegen wij al gehard zijn,
nog eerst moet leeren verdragen; daarom zeide ik zoo
even, dal men den zviigeling met 'voorzigtigheid de open
lucht moet laten genieten. Wen dient hier den middel-
weg te zoeken lusschen al te groote bezorgdheid en al-
geheele zorgeloosheid. Onder de hoogere standen worden
hier te lande nog altijd moeders gevonden, die hare
jonge kinderen te veel in huis houden; onder de volks-
klasse zijn er vele, die hare zuigelingen niet genoeg ont-
zien en ze te vroeg aan allerlei veêr blootstellen. Wacht
u voor die beide uitersten. Nadat het kindje éénmaal in
de vrije lucht geweest is, moet men het, bij zacht weder,
dagelijks op nieuws daarin brengen, en zich vast voor-
nemen geen' enkelen goeden dag over le slaan , want de
kleine moet aan de lucht gewoon raken. De geprezene
versterking kan niet verkregen worden, door eene enkele
maal hel neusje buiten te steken, 't Is alleen door een
dikwijls herhaald genot van de vrije lucht, dat het kind
krachtig werkzame longen, gezonder bloed, betere sjiijs-
vertering, rustiger slaap en bloeijender uilzigt verkrij-
gen kan.
Hoeveel weken na de geboorte mag de zuigeling voor
de eerste maal ter wandeling in de open lucht gedra-
gen worden ? Dil hangt natuurlijk af van het jaarge-
tijde , waarin het kind geboren is. Kinderen, die in den