Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 08 —
Als de zuigeling op den grond Legini te zitten en rond
te kruipen, trekke men Lem een wijd Lroekje aan met
lange pijpen, die ook de voetjes Lekleeden. Zoo kunnen
de kousjes, die toch gedurig afvallen, gelieel achterwege
Llijven en heeft men ook geen kousenLanden noodig.
Verwisselt het ondergoed uwer jonge kinderen dikwijls,
liefst dagelijks, ten minste om den anderen dag; maar
zorgt, dat alles, wat gij hun aantrekt, droog, door en
door droog zij!
Het Ledje, waarop de zuigeling slaapt, vereischt voort-
durende opmerkzaamheid. Nergens toch Lrengt hij zoo-
veel tijd door als in zijn Led. Als de eerste levensweken
voorLij zijn, mag hij niet meer op veèren of dons sla-
pen, hij mag dan zelfs geen veèren hoofdkussen meer
heLLen. Varenkruid, met een gedeelte kruizemunt door-
mengd, is voor kinderLedjes en kinderhoofdkussens hel
meest geschikt, omdat het varenkruid, ofschoon warmte
gevend, niet Lroeit, niet al te week is, en mei geringe
onkosten zoo dikwijls kan vernieuwd worden, als de zin-
delijkheid vordert. Men kan — en dit is wederom voor
de voorspoedige ligchaamsontwikkeling van het hoogste
Lelang — er niet te veel zorg aan Lesteden, om het legertje,
waarop de zuigeling rust, zuiver en frisch te houden.
Als men ziet, hoe in menige minder welvarende huishou-
ding, waar het der moeder aan zucht voor reinheid ont-
breekt, de kinderbedden dagelijks verontreinigd worden,
en dan ten halve gedroogd — of geheel niet gedroogd —
weêr worden voortgeLruikt, dan krijgt men hartelijk mede-
lijden met de arme wichten, die zooveel uren achtereen
op zulk een' mesthoop moeten doorbrengen____ Al wie
maar eenigzins nadenkt, zal duidelijk inzien, dat geen
zuigeling op den duur gezond kan Llijven, zoo hij het
grootste gedeelte van zijn' tijd moet slijten in den pest-
walm van een telkens verontreinigd bedje.
Ik wil dit opstel besluiten met u twee overheerlijke mid-
delen aan de hand te doen, om uwe zuigelingen regt voor-
spoedig en sterk te maken.
Deze twee middelen zijn hoogst eenvoudig en liggen bin-
nen het bereik van iedere moeder; want zij kosten geen