Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— G7 -
zuigeling eenmaal iedere week een laauw had le geven, cn
hem gedurende een kwartier uurs daarin te laten blijven.
Mogt hij zich in den beginne tegen het baden verzetten,
spoedig gewent hij er aan , en begint er zelfs vermaak in
te vinden, mits het badwater niet al te koud is.
IMet betrekking lot de kleeding van den zuigeling moet
ik u doen opmerken, dal de moeders hier le lande over
't algemeen de hoofden van de jonge kinderen te veel
broeijen. De Geneeskundigen hebben reeds voorlang en
met regt gewaarschuwd, dat zulks hoogst verderfelijk is.
Dat men den zuigeling legen koude beveiligt, is noodig;
dal men hem, zoo lang zijn hoofdhaar dun is, een muisje
opzet, is prijzenswaardig; maar dat men zijn kopje in drie
of vier mutsen allerzorgAuldigst inpakt, is overdrevene,
onverstandige, ja gevaarlijke bezorgdheid. Gedurende hel
eerste levensjaar groeijen de hersenen sneller dan de andere
ligchaamsdeelen; hel bloed vloeit er overvloediger heen
dan later; vandaar dat zoo menig zuigeling in de laatste
helft van zijn eerste levensjaar door hersenontsteking en
stuipen wordt aangetast. Al wal den aandrang van hel
l)loed naar het hoofd vermeerdert, werkt hel ontstaan van
genoemde ziekte in de hand, en wal kan wel den aandrang
van het bloed naar de hersenen duurzamer en krachtda-
diger vergrooten , dan onophoudelijk het hoofd le broeijen
door onderscheidene dikke mulsen over elkander? De moe-
ders meenen, dat de kinderen verkouden zullen worden,
zoo zij maar een enkel muisje op hebben; die vrees is on-
gegrond, het tegendeel is waar. Wanneer men het hoofdje in
dier voege inpakt, dat het altijd zweet, zal de zuigeling
juist des le eer kou vallen als hij in de open lucht wordt
gebragt. Bovendien ontstaat door dat voortdurend broeijen
ligt uilslag op het hoofd, en men weet, welk een ireurig
lijden voor het kind, cn hoeveel last voor de moeder daar-
door vei'oorzaakt wordt. Zoodra het lioofdje genoegzaam
met haar bedekt is, mag men den zuigeling binnen's huis
blootshoofds laten, en hem zelfs, als het zomertijd is, ge-
wennen blootshoofds te slapen. Het spreekt van zelf, dathij,
in de open lucht zijnde, zelfs bij het wannste weder,
iels op het hoofd moet hebben.