Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
y OORBERIGT.
Indien ^ zoo als te regt beweerd wordt, de taak der op-
voeding voor den mensch hier op aarde nimmer eindigt^
of geacht kan worden in eenig levenstijdperk geheel af-
gewerkt te zijn, mag men evenzeer het er voor honden,
dat men met die taak nooit vroeg genoeg of te vroeg
kan beginnen.
Kan deze waarheid overtuigd, heeft de Maatschappij:
Tot Nut van \ Algemeen, reeds meer dan eene halve eeuw
geleden j hare denkwijze daaromtrent doen kennen in een
destijds bekroond Prijsschrift, over de Natuurlijke Op-
voeding der Kinderen in de eerste levensjaren. Zij heeft
daarbij gepoogd^ naar de behoefte van dien tijd^ vooral
aan Moeders te verduidelijken, wat deze hebben in acht
te nemen, om haar kroost tot een gezond en krachtvol leven
te brengen.
De ervaring, in een zoo groot tijdsverloop gewonnen,
heeft sedert op nieuws menige dwaling of verkeerd-
heid aan ^t licht gebragt; maar de Opvoedkunde heeft ook
menig gelukkig geneesmiddel aan de hand gedaan. Met
het -oog op die omstandigheden, wenschte de Maatschappij
thans de vroeger aangewende poging te hernieuwen. Zij
meende dit te kunnen doen met eenige hoop op goeden
uitslag j na vooraf zich te hebben verzekerd van de hulp