Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
"gevolg hel kind ziek maken. Wanneer gij al deze wenken
"ter harte neemt, is de kans, dat uw kleine gezond zal
"blijven, oneindig grooter, dan wanneer gij liem, volgens
"de oude noodlottige geAVOonle, met den pappot opbrengt."
X.
SCHREIIENDE KITSDEREN — AL ZIJN ZE NOG KLEIN -
GROOTE HUISPLAGEN.
Lena wijsiandt, de vrouw van den Molenaar, had een
kindje, dat even oud was als dat van klara. De twee
jonge vrouwen waren altijd wèl met elkander geweest, en
nu zij beiden moeders waren geworden, was de vertrouwe-
lijkheid van weêrszijde toegenomen. Op zekeren morgen
had het volgende gesprek plaats:
Lena. Ik kom eens even overwippen: ik moet eens
zien, lioe gij het met uw' jongen al maakt. Ach, klara!
gij weet niet, welk een schreeuwerig kind ik hebl Zij laat
mij bij dag noch nacht rust. Hebt gij ook zooveel le stel-
len met uw alttertje? Toen ik laatst bij u Avas, kwam
het mij voor, dat gij er goed den slag van hebt om hem
stil te houden.
Klara. Ja, dat mogt toch Avel beter, lenaI Hij maakt
het mij dikwijls moeijelijk genoeg! Als hij schreit, doe ik
maar altijd mijn best, om de oorzaak van zijn sclireijen uit
te vinden, en heb ik flie ontdekt, dan gelukt het mij door-
gaans nog al wèl liem tot bedaren le krijgen.
Lena. Weet gij, hoe ik maar altijd doe? Als mijne aiiNA
zoo'n schreeuwbui krijgt, terwijl zij nog in 't wiegje ligt,
begin ik maar eerst ferm le Aviegen. Wordt zij daarmee
niet stil, dan leg ik haar aan de borst, en dit helpt altijd,
dat is te zeggen voor een poosje; Avant nïeestal begint liet
geschreeuAv al spoedig op nieuAVs, en dan moet zij maar