Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 54 —
zeggen, dat zij Lij 't geLruik van Lier Laat gevonden lieeft,
de andere zal kolïlj met melk aanprijzen, eene derde karne-
melk, met meel er in gekookt, aanLevelen, terwijl mis-
schien eene vierde zal Leweren, dat chocolaad zoo heerlijk
is om zog te geven. Doet men dezelfde vraag aan de Ge-
neeskundigen , zoo zal hun antwoord minder Lepaald, ter
gunste van dit of dat voedingsmiddel, uitvallen; zij zullen
u zeggen — zoo als in dit opstel reeds is aangewezen, —
dat men, wel is waar, door de hoedanigheid der te ge-
nieten spijzen invloed kan oefenen op de hoedanigheid
der melk, maar wat de hoeveelheid van het zog Letreft,
dat deze meer afhangt van de goede vertering der gcLruikte
spijs, dan wel van de Lepaalde eigenschappen van die spijs;
dat — met andere woorden — datgene, wat der moeder
het Lest Lekomt, ook het meeste zog geeft, zoodat de eene
zogende meer Laat zal vinden Lij het gebruik van koffij,
eene andere, als zij bier drinkt, en eene derde welligt het
meeste zog zal hebben, zoo lang zij zuiver water of melk
met water als drank bezigt, 't Gebeurt ook soms, dat het
zog overvloediger wordt onder 't gebruik van geneesmid-
delen , maar alsdan werken die geneesmiddelen, naar men
thans veelal meent, niet zoo zeer regtstreeks op de zog-
afscheiding, als wel tot verbetering van den geheelen ge-
zondheidstoestand der zogende, zoodat de vromv, omdat
zij gezonder is geworden, ook overvloediger zog krijgt.
In allen gevalle zou het roekeloos en gevaarlijk wezen,
als de moeder, met het doel om eene grooter hoeveelheid
zog te bekomen, op eigen gezag of op den raad eener
baker geneesmiddelen ging gebruiken. Kiemand anders
dan de Geneeskundige is in staat te beoordeelen, of er in
't gegeven geval iets met geneesmiddelen te doen zij, en
welk geneesmiddel moet gekozen worden.
Wanneer de moeder, in weerwil van haren doelmatig in-
gerigten leef- en eetregel, geen zog genoeg heeft, is zij wel
genoodzaakt er iets bij te geven. Maar welk voedsel past
in dat geval den zuigeling het best?
Een dun afkooksel van beschuit of goed doorbakken tarwe-
Lrood verdient de voorkeur. Zulk een afkooksel mag vooral
niet dik zijn en volstrekt geen klonters of Lroodklonipjes