Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 53 —
Eéiiinaal zoo iels le hebben opgemerkt, zal voor iedere
regtgeaarde moeder eene meer dan voldoende reden -we-
zen, om zieli, zoo lang zij zoogt, van al Avat zuur is te
onthouden, 't Spreekt van zelf, dat iedere moeder, die
door vroegere ondervinding Aveet niet veel zuur te kun-
nen A erdragen, zonder maagpijn of kramp in de ingeAvan-
den te krijgen, gedui-ende den gelieelen tijd, dat zij zoogt,
niet eens de proef mag nemen; Avanl zoo zij, ten gevolge
van zure spijzen, pijnlijk Avierd, zou haar zuigeling ze-
ker niet vrijblijven. — Salade, met A'eel azijn, agurken,
kruisbeziën-moes, meloenen, zuren room, beschouAvl men
te regt als spijzen, Avelke aan zogende vrouAven, al zijn
zij niet gevoelig van ingewanden, niet passen.
^"raagt gij mij, Avelke dranken voor de voedsters liet
meest dienstig zijn, zoo is mijn anlAvoord, dat zuiver wa-
ler, mits men zeker A\eel, dat het van eene goede hoeda-
nigheid is voor ieder gezond inenseli, en dus ook voor
iedere zogende, die zich niet door laauA\e dranken ver-
Avend heeft, uitstekend goed is. Ook melk verdient aan-
prijzing. 't Gebruik van eenige koppen zuivere, matig
sterke kofiij doet aan de meeste zogenden betere dienst
dan thee. Goed bier, dal niet zuur en niet al te geestrijk
is, bekomt meestal goed. Alleen dan, Avanneer hel zog
door grootere roomgehalte vetter is dan geAAoonlijk, moet
liel gebruik van bier achterAvege Jdijven. De Geneeskun-
digen hebben opgemerkt, dat alle dranken die wijngeest
bevatten — liet bier alleen uitgezonderd, — tijdens liet
zogen, over 't algemeen niet goed verdragen worden, eii
dat brandewijn, jenever, likeur, punch, zelfs in zeer kleine
hoeveelheden door de moeder genoten, nadeelig kunnen
A\ erken op den zuigeling.
Daar de lAvee bronnen, Avaaruit de zuigeling zijn le-
vensonderhoud put, niet le allen tijde even mild vloeijen,
komen de moeders Aveleens in de gelegenheid Aan te
moeten omzien naar zog vermeerderende spijzen en dran-
ken. Vraagt men nu, of er voedingsmiddelen bestaan,
die bepaald de kracht bezitten om overvloediger zog lc
geven, dan zullen de moeders zeUe over 'l algemeen
de vraag toestemmend beanlAvoorden: de eene vrouw zal u