Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
kon bekostigen als nuttig is, zou zij in een ruimer ge-
bruik van melkspijzen eenige vergoeding kunnen vinden.
Men had reeds voorlang door ondervinding geleerd, dat
de hoedanigheid der melk wijzigingen ondergaat naar ge-
lang van den aard der genotene spijzen en dranken. In
de laatste jaren hebben de Geneeskundigen begonnen dit
punt voorbedachtelijk te onderzoeken, en, ofschoon de
uitkomsten van dit onderzoek nog niet geheel bevredigend
zijn, weet men toch reeds, dat de voedzaamheid der melk
afhangt van de hoeveelheid der zoogenaamde kaasstof,
die er in voorhanden is, en dat voedsels, die zelve veel
kaasstof bevatten, geschikt zijn om de melk der zogende
rijker aan kaasstof en dus voor den zuigeling voedzamer
te maken ; daarom moet de moeder, als haar zog niet voed-
zaam genoeg blijkt te zijn, vleeschspijs, melkkost, boonen
(voedsels, die zelve rijk .«an kaasstof zijn) nuttigen. Is
daarentegen de melk te voedzaam (dat is te rijk aan kaas-
stof) voor het kind, dan moet de voedster zich tot meer
waterachtigen kost bepalen, en vooral dient de zogende te
weten, dat het zog dunner, minder voedzaam, wordt, naar
mate het langer ongebruikt in de borsten verblijft, zoodat
moeders, wier zog le zwaar en te voedzaam is, een ge-
makkelijk middel bezitten, om aan hare zuigelingen een
ligter voedsel te verschaflen , zoo zij maar w at langer laten
wachten, eer zij de borst reiken, dal is zoo zij bij het zogen
langere tusschentijden invoeren. De Geneeskundigen mee-
nen ook, dat bier en meelspijzen de moedermelk rijker
aan boter of room, dat is vetter, maken, zoodat die moe-
ders, wier zog uit den aard vettig is, zich van deze spij-
zen moeten onthouden. In hel gebruik van zure spijzen
en dranken behooren zogende vrouwen voorzigtig te zijn.
Er zijn vrouwen, die zuurachtige voedsels, als daar zijn:
karnemelk, vruchten, enz., kunnen gebruiken, zonder dal
de zuigeling er eenig letsel van heeft. Bij zulke vrouwen
geldt dan de algemeene regel, dat alles, wat haar goed
bekomt, dat is te zeggen, wat zij goed verleren, ook ge-
zond zog kan opleveren; — maar men ziel toch ook dikw ijls,
dat de zuigeling onrustig wordl, en blijk geeft van aan buik-
pijn te lijden, als de moeder zure spijs heeft genuttigd.