Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 47 -
Llijven, maar om te groeijen en aanvankelijk sterk te
worden.
In de melk is, als voornaamst voedend bestanddeel, do
zoogenaamde kaasstof voorbanden, benevens eene vetstof
(de room) en suiker, bovendien zouten en aardachtige dee-
len , zelfs sporen van ijzer, alles te zameü opgelost in veel
water. De melk beval alzoo al de bestanddeelen, waaruit
zich al de verschillende deelen van het kinderlijk ligchaam
naar eisch kunnen vormen.
Gedurende de zes eerste maanden heeft het kind aan
de gezonde moedermelk genoeg.
Maar kan de zogende zooveel geven, zonder er zelve
door te lijden?
o Ja! in den regel kan de gezonde moeder, zonder zieli
uit te putten, zonder zelfs aan krachten te verliezen, ge-
durende de eerste maanden, haren zuigeling enkel met
hare melk voeden, mits zij met overleg en orde bij 't zo-
gen te werk ga, mits zij. niet onverstandig mild zij, mits
zij hare leefwijze behoorlijk inrigte.
Aan het zogen is, uil den aard der zaak, altijd veel
moeite en vermoeijenis verbonden. Al is de moeder door
de dagelijksche bezigheden afgemat, de zuigeling wacht
niet met zijn voedsel te eischen, totdat zij uitgerust is;
zijne zich altijd hernieuwende behoeften maken geen onder-
scheid tusschen den laten avond en den vroegen morgen,
tusschen den dag en den nacht.
INIaar, gelijk iedere andere bezwaarlijke onderneming ge-
makkelijker wordt, als men de zaak op de regte wijs weet
aan te vatten, zoo wordt ook het zogen ligter, als de zo-
gende met orde en overleg te werk gaat.
De orde en regelmaat bij het zogen in te voeren, dat is
te zeggen: zich te gewennen om de borst te reiken op be-
paalde tijden, en van den eens gezetten regel niet gemak-
kelijk af te gaan, is noodig voor moeder en kind beiden.
A'oor moeder en kind beiden, zeg ik, en ik zal het be-
wijzen.
Voor de moeder. Van waar komt hel, dal sommige zeer
gezonde en krachtige vrouwen, gedurende hel zogen, be-
ginnen le klagen over pijn in den rug en over duizelig-