Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 46 -
En de handwerksman, dikAvijls w ordl hij juist door het
onverwacht hezit van geld van den goeden weg afgehragt;
maar wat wordt er van hem en de zijnen, zoo hij ge-
zondheid en ligchaamskracht moet missen?
Met eene vaste gezondheid behoeft geen braaf man zich
ongelukkig te gevoelen. Menig daglooner klaagt nooit over
zijn lot, zoo lang hij de kracht in zich besjieurt, om voor
de zijnen het brood te verdienen.
Zorgt daarom, moedersI dat uwe kinderen in 't bezit
komen van dezen grootsten aller schatten; zorgt, dat zij tot
gezonde en krachtige menschen opgroeijen.
Van u hangt dit, onder Gods zegen, af. Want reeds
in de allereerste levensjaren moet de grond gelegd worden
tot ligchaamskracht en vaste gezondheid; en het bestuur
over de eerste levensjaren der kinderen is in uwe hand
gegeven, moeders!
Den weg, dien gij hebt te volgen, om uw kroost sterk
van ligchaam en duurzaam gezond te maken, wil ik u in
dit en eenige volgende opstellen aanwijzen.
Eerst zal ik u eenig onderrigt geven over het zogen;
want zal het kind kloek en stevig van ligchaam kunnen
worden, dan is het eerste en noodzakelijkste vereischte, dat
het van den dag der geboorte af zulk voedsel ontvange,
als voor zijn' leeftijd berekend is.
Nu is voor het vrouwe-kind vromvemelk het eenig in
allen deele passend voedsel.
Is de moeder gezond, dan moedermelk; kan of mag de
moeder niet zogen, dan zoo mogelijk ten minste vrouwe-
melk. Als er geen vrouwemelk te verkrijgen is, dan kan
men zich — des noods — behelpen met melk van dieren,
maar enkel met pap of brij — nooit l
Vrouwemelk, zeggen de Geleerden, is het eenig na-
tuurlijk voedsel voor jonge kinderen. Wat bedoelen zij
hiermede ?
Dat de wijze Voorzienigheid de bestanddeelen der moe-
dermelk ingerigt en juist berekend heeft naar de behoeften
van het pasgeboren kind.
De vrouwemelk bevat alles, wat het kind in zijne eerste
levensmaanden noodig heeft, niet alleen om gezond te