Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
hij in handen is, dragen A\ij hem in een zacht dekentje,
Avaardoor zijn kopje ondersteund wordt. Ik heb uw laatste
opstel gelezen en herlezen, en hoop, dat mijn lieve albert
er de goede gevolgen van zal onderA inden. Älaar gij ziet,
hij begint al groot te worden; hij is al drie weken oud.
]k heb dus uw' raad noodig over andere punten. Het zo-
gen gaat gelukkig regt goed; maar wat kan ik doen om
altijd genoeg voor hem te hebben? Is 't goed, hem er
iets bij te geven?"
De Doctor antwoordde, dat hij weêr aan een opstel
bezig was en het den volgenden dag zou zenden.
Hier is het:
IX.
de zogende moeder.
DERDE OPSTEL VAN DOCTOR WESTERS.
Zoo eens iemand tot u kwam, en zeide: moeders! ik
weet u te zeggen, waar een schat ligt, dien gij voor uwe
kinderen halen moogt, gij zoudt niet rusten voordat de
schat bij uwe kinderen in veiligheid ware.
Welnu! ik weet den weg naar een' schat, dien gij voor
uwe kinderen halen moogt.
Maar de schat, dien ik weet aan te wijzen, wordt, helaas!
niet op prijs gesteld, en toch is hij wezenlijk meer waard
dan zilver en goud.
Deze schal is die der gezondheid; gezondheid is buiten
twijfel Van grootere waardij dan eenige andere verganke-
lijke bezitting.
Zonder geld en goed kan de mensch gelukkig leven,
zonder gezondheid niet.
Wat baat den rijke have en goud, zoo hij gezondheid
mist? Hoe gaarne zou hij — kon hij het maar — tegen
al zijne rijkdommen gezondheid inruilen !