Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 43 -
vrij liad, in de open luclit te vertreden. De Doctor liad
liaar gezegd, dat matige ligchaamsbeweging niet alleen de
bezwaren der zwangerschap vermindert, maar ook eene
voorspoedige bevalling voorbereidt. Wel was zij niet vrij
van angstige beklemdheid, toen zij bespeurde, dat het
beslissend oogenblik gekomen was; maar ofschoon zacht-
moedig van aard, had zij zich nooit Ä7(?/«moedig getoond
en wilde zij het nu vooral niet zijn. Met geduld en cordaat-
heid stond zij de vlagen van hevige smart door, en in de
tusschentijden van verademing reikte zij zelfs aan Willem,
die vergeefs zijn best deed om bedaard te schijnen, hare
hand, hem verzekerende, dat zij nu niet leed en goeden
moed bleef houden. Wie haar gezien had in die gewig-
tige ure (die, als 't ware, een proefsteen is van de in-
borst der vrouwen), zou eerbied voor haar hebben opge-
vat. W^at zij gevoelde, toen haar, na eenige waarlijk bange
oogenblikken, de eerste kreet van haar kind, van haren
eersteling, in de ooren klonk, laat zich niet beschrijven.
Nadat alles was afgeloopen, viel zij in een' gerusten slaap,
en bij haar ontwaken zag zij, door de reet harer bedgor-
dijnen , dat willem bij het wiegje was gezeten en de wacht
scheen te houden over moeder en kind. Inderdaad zat hij
haar ontwaken af te wachten, opdat hij zelf de vreugd
mogt hebben baar haren zoon, die door de baker losjes,
maar warmpjes gekleed was, op het bed te brengen, o, Dat
oogenblik vergoedde haar duizendvoudig alles, wat zij voor
eenige uren geleden had! Hare eerste gedachte was stille
dank aan den Schenker van zóó veel geluk, de tweede eene
hernieuwde belofte om voor haar kind in allen deele eene
goede moeder te zijn. Toen ging zij aan 't bezien en be-
wonderen van haren zoon, die alle teekens droeg van ge-
zondheid en waarlijk een fiksche jongen was. Maar wil-
j.em in zijne groote bezorgdheid, misschien ten onregte,
vreezende, dat al te veel blijdschap haar schade mogt doen,
legde eindelijk den jonggeborene weêr in 't wiegje, en
verliet de kamer, na te hebben aanbevolen, dat de baker,
in zijne afwezigheid, geene bezoeken bij de kraamvrouw
zou toestaan ; want hij meende ^ en hierin had hij regt, —
dat een kraamvertrek rust en stilte vordert en in geen ge-