Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 39 -
ter wereld kwame, en in dat geval moet de Doctor bepa-
len, wat nuttig is te geven. Ieder kind, zonder onder-
scheid , na de geboorte met de medicijnflesch te verwelko-
men, is groote dwaasheid, en alweer eene van die nutte-
looze plagerijen, waarvan salzmasn spreekt.
Yier of vijf uren na de geboorte moet liet kindje voor
de eerste maal aan de borst gelegd worden. Het eerste
zog van de kraamvrouw komt in bestanddeelen eeniger-
mate overeen met het vruchtwater, waarin 't kind vóór
de geboorte leefde en bezit de eigenschap van den stoel-
gang te bevorderen. Daar nu de ingewanden van het pas-
geboren kind eene zwartachtige stof bevatten, die ontlast
moet worden, zoo is dit eerste, meer waterachtige, los-
makende zog juist berekend voor de behoefte van het
oogenblik en meestal zonder geneesmiddelen voldoende, om
die zwarte stof uit te drijven. Alzoo blijkt duidelijk, waar-
om het nuttig is, den jonggeborene reeds in het eerste etmaal
bij herhaling aan de borst te leggen en hoe onverstandig de
aanbeveling is , om daarmee tot den tweeden dag te wachten.
Om het pasgeboren kind des te beter te koesteren, ra-
den sommigen, het bij de moeder in 't bed te leggen.
Wel is het niet te ontkennen, dat de natuurlijke warmte
van de moeder aan hot wichtje goed doen kan; maar de
vrouw kan gedurende haren slaap onwillekeurig op het
kind komen te liggen en het door drukking bezeeren en
zelfs om 't leven brengen. Dat zulk een ongeluk nu en dan
heeft plaats gehad, daaraan valt niet te twijfelen. Daarom is
't veiliger, van den beginne af een afzonderlijk bedje er aan
le geven. Is het winter, zoo verdient voor de allereerste
weken een bedje met vederen gevuld, om de meerdere
warmte, de voorkeur, ofschoon het zelfs voor dien eersten
tijd niet volstrekt onmisbaar is. Heete kruikjes tot ver-
Avarniing le gebruiken, zou ik nooit aanraden. Als de
kurk of stop ongelukkig losgaat, kan het kindje aller-
deerlijkst gebrand worden.
't Verwondert u misschien, dat ik bij herhaling het
woord bedje bezig en niet van canwiegje spreek. Ik deed
dit met voordacht, om u-niet in den waan te brengen,
dat ik het wiegen goedkeur. Ik weet wel, dat het wiegen