Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 34 -
den vastgemaakt. Ovei- dien Land komt dan een zaclit
linnen liemdje, en daarover een geLreid borstrokje. Een
flanellen Lorstrok is alleen dan noodig, wanneer het kindje
Lij de geboorte zwakkelijker is dan gewoonlijk: in den regel
heeft men, mijns bedunkens, geen flanel noodig, om de
pasgeborenen warm te houden. De dijen en beenen moe-
ten losjes in eene zachte luijer gewikkeld worden, en wel
in dier voege, dat het kindje ieder been afzonderlijk be-
wegen kan. De beentjes door middel van de punten van
de luijer zamen te binden is nadeelig. Nog veel schade-
lijker is het ze zoodanig in te spelden, dat zij onbewege-
lijk regtuit gehouden moeten worden.
Terwijl men in andere landen langzamerhand tot ver-
standiger behandelingswijze schijnt te komen, is de bar-
baarsche, ja de harhaarsche gewoonte, om de jonggeborenen
met behulp van eene baaijen luijer en een aantal groote
spelden regt stevig op te bakeren, in ons Vaderland, helaas!
nog vrij algemeen in zwang. Ach, dat men toch wijzer ware!
Het bakerpak strekt tot gerijf van de moeder, door den
zuigeling tot een gemakkelijk hanteerbaar pak te maken;
maar 't belang van 't wezen zelf, dat gekleed wordt, is
daarbij geheel uit het oog verloren. Ieder zal moeten toe-
stemmen, dat men de kinderen kleedt om hunnentwil, en
dat de kleeding behoort ingerigt te zijn volgens 't eigen-
aardige van hun' ligchaamsbouvv en levenstoestand. De
pasgeLoren kinderen lieLLen Lehoefte aan warmte; hunne
huid is teer; ze zijn week van zamenstel, zoodat de dee-
len van hun ligchaam, door al wat klemt of knelt ge-
makkelijk ingedrukt, verwrongen en in hunne levensver-
rigting belemmerd worden; ook voelt het kind, al is het
nog zoo jong, de aandrift om zijne ledematen te bewegen;
daar de jonggeborenen zich dikwijls verontreinigen, moet
de kleeding, zonder veel moeite, losgemaakt en verwisseld
kunnen worden. Eilieve, oordeel nu zelve, in hoever
het bakerpak aan de opgenoemde vereischten voldoet! Het
is wel warm, maar:
10. het knelt,
2®. het verhindert de bew^egingen van het kind,
3". het is omslagtig om het aan- en uit te trekken.