Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 27 -
loof, dat het aanschouwen van mismaakte personen of af-
zigtelijke dieren ten gevolge zou kunnen hebben, dat de
vrucht, gelijkenis aannemende met die personen of dieren,
wanstaltig ter wereld kwam. Wanneer eene vrouw het
zeldzaam ongeluk heeft een kind te baren, dat in een of
ander opzigt misvormd is, zijn er terstond heden bij do
hand, die dat ongeluk in verband weten te brengen met
het een of ander, dat der moeder gedurende de zwanger-
schap gezegd wordt voor oogen gekomen te zijn. Hecht
geen geloof aan dergelijke redeneringen. Geleerden, die de
zaak met alle mogelijke onpartijdigheid onderzocht hebben,
verklaren, dat de moeders op dit punt volkomen gerust
mogen wezen. Een geloofwaardig Geneesheer verhaalt ge-
tuige te zijn geweest van het volgende voorval:
Eene Dame, die een' onweêrstaanbaren afkeer had van
apen, bezocht, zwanger zijnde, een huis, waar zulk een
dier gehouden werd. Naauwelijks had zij plaats genomen,
of onvoorziens sprong het leelijke dier op haren schouder,
zoodat zij, gillende van schrik, in flaauwte viel. Nu Avist
zij zeker, dat haar kind gevlekt of ruig zou wezen en op
een' aap zou gelijken. Zelfs gedurende de bevalling be-
klaagde zij haar ongelukkig kind, dat eene menschelijke
ziel zou moeten omdragen in het ligchaam van een' aap.
Naauwelijks Avas het kind geboren, of zij Avilde het ramp-
zalig schepsel zien! Hoe groot Avas hare a-errassing, toen
men haar een' flinken, Avelgeschapen zoon vertoonde! Naau-
Avelijks echter had zij een Aveinig rust genoten, of de pijn
begon op nieuAvs, en men berigtte haar, dat er een tAveede
kind op Aveg Avas. Nog een, riep zij uit, ach! dezen keer is
liet stellig een aap! Ten tAveeden male Averd zij a'rolijk a'er-
rast. De tweede jongen Avas niet minder Avelgeschapen dan
de eerste, en toen beiden volwassen Avaren, vonden de jonge
meisjes a'olstrekt niet, dat zij naar apen geleken.
Tot dusver hebben Avij nog maar onderzocht, wat de
moeder doen en laten moet, opdat het kind bij de ge-
boorte regt kloek en gezond zij. Voorzeker is het een uit-
stekend voorregt, reeds bij de intrede in de Avereld niet ach-
terlijk te zijn in stevigheid van ligchaam. Wie in zijn eerste
levensuur gezond en sterk is , heeft A'cel kans om tot een