Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
rsmrr
— 25 —
venvekken. Verre van daar, moederlief! Opgeruimdheid
en cordaatheid geven eene ligte dragt en een kloek kind.
Trouwens, menige burgervrouw weel dat hier te Lande door
eigene ervaring. Onder de steedsche Mevrouwen zijn er wel
eenige, die zwanger of ziek le zijn voor zoo wat hetzelfde
houden, en van het begin tot het eind haar heirleger van
pijntjes en kwaaltjes op de canapé uitvieren; de flinke
burgervrouw daarentegen zorgt, zwanger zijnde, even rus-
tig als anders voor haar gezin, en daarin is juist de voor-
naamste oorzaak gelegen, waarom zij vrij blijft van de on-
gemakken en ongemakkelijkheid der steedsche Mevrouw.
Voorwaar! matige werkzaamheid en dagelijksche ligchaams-
beweging (vooral in de open lucht) is het vermögendste
middel om de moeder gezond te houden en den geluk-
kigen wasdom der vrucht le bevorderen. Zij\ die aan
eene matige en werkzame levenswijze gewoon is, f^i^g,
zwanger zijndey haar gewonen leefregel in alles gerust
blijven uolgen. 't Is evenwel nuttig, dat zij doordron-
gen blijVe van de waarheid, dat alles, wat voor hare eigene
gezondheid bevorderlijk is, ook ten goede werkt op de
vorming van het kind, terwijl alles, Avat hare eigene ge-
zondheid in gevaar brengt, nadeelig kan werken op de
vrucht van haren schoot. Zij geve alzoo, ten nutte van
haar kind, op hare gezondheid acht, zonder noglans tot
angstige ATces le vervallen.
De zwangere klcede zich warm en — ruim. Weg met
alles, wat het lijf of de borst te zamendrukt. Korsetten
of rijglijven met baleinen zijn de ellendigste, onzinnigste
dingen, die men uitdenken kan, en wanneer zwangere
vrouwen ze dragen, begaan zij zonde aan haar kind, om-
dat zij de oogmerken der Natuur regtstreeks tegenwerken.
Van oudsher heeft men de opmerking gemaakt, dat vrou-
wen , die hare zwangerschap in droefheid of onder den
invloed van neerdrukkende gemoedsaandoeningen door-
brengen, zwakkelijke wichtjes baren, terwijl daarentegen
opgeruimde vrouwen, al zijn zij zelfs minder sterk van
ligcliaamsgestel, over 't algemeen kloeker kinderen ter
wereld brengen. In deze opmerking ligt de zeer ge^ig-
tige raad opgesloten, dut de vrouwen, die.in dezen toe-