Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
L
— —
VI.
EEN BRIEFJE EN EEN OPSTEL.
Eenige dagen nadat de Doctor zich zoo Loos gemaakt
liad legen Juffrouw van der terp, ontving klara een
briefje van den volgenden inlioiid: "Sedert ons gesprek ten
"uwentj klara! heb ik hist gekregen om alles^ wat de lig-
'^chaamsopvoeding gedurende de eerste levensjaren betreft,
"eens geregeld na te gaan en achtereenvolgens in korte op-
"stellen, ten dienste van moeders uit den burgerstand ^
"schriftelijk te behandelen. Ik ben terstond aan 't werk ge-
"gaan en zend u nu, zoo heet van den rooster, mijn eerste
"opstel. Als de volgende naar mijn' zin uitvallen, laat ik
"ze gezamenlijk drukken en uitgeven, na er eene korte op-
"dragt voor geplaatst te hebben aan.... aan wie denkt
"ge. . . . aan zekere klara melberts; want voor haar zijn
"deze opstellen in de allereerste plaats bestemd, en door
"hare belangstelling in de zaak is bij mij de lust opgeko-
"men om de pen op te vatten.
"Groet uwen willem van zijnen en uwen Yriend,
"Dr. avesters."
Klara glimlachte bij zich zelve over het opgewonden
denkbeeld van den Doctor, om haren nederigen naam te
doen prijken op de eerste bladzijde van een bock, en nam
zich voor, hem lol andere gedachten le brengen. Intusschen
zette zij zich neder en las het volgende:
wenken voor vrouwen, die in blijde verwachting zijn.
Wanneer behoort de moeder een' aanvang le maken mei
opvoeden? Als haar kind een paar jaar oud is en, zoo
als men zegt, zijn versland begint te krijgen? Als het
cén jaar oud is? Terstond bij de geboorte? Neen, neen.