Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ - r Schoolmusgim
V.
WAT IS ONTWIKKELING?
Op den bepaalden tijd kwamen dezelfde personen op de-
zelfde plaats bijeen. Willem was er deze reis bij, als aan-
staand vader begeerig met de denkbeelden van valkeniiuize
zijn voordeel te doen. Deze sprak als volgt:
"Onze klaua heeft het verlangen te kennen gegeven,
"dat ik haar duidelijk mogt maken, wat eigenlijk ont-
"wikkeling is? Het plekje, waarop wij bij elkander zijn en
"waar alles rondom ons groeit en bloeit, is allergeschiktst
"om over ontwikkeling te spreken. Wanneer wij zeggen:
"alles wat leeft ontwikkelt zich, dan meenen wij daarmee,
"dat in al wat leeft eene kracht werkzaam is, die het vol-
"gens bepaalde wetten doet groeijen en toenemen. Let eens
"op dat vruchtboompje ginds. Het heeft blaadjes uit zich
"voortgedreven; het heeft takjes gevormd, is langzamerhand
"een stammetje geworden en heeft bloesems gegeven, die
"te behoorlijker tijd rijpen zullen tot vruchten. Al dezo
"verschijnselen nagaande, erkennen wij, dat in dat boompje
"eene zekere kracht werkzaam is, die als oorzaak van den
"wasdom moet beschouwd worden. Wij kunnen aan an-
"dere boomen opmerken, dat die kracht niets vermag, ten
"zij ze onder gunstige omstandigheden geplaatst zijn; want
"missen de boomen goede aarde, water, licht en lucht,
"dan verwelken en sterven zij in plaats van te groeijen.
"Aan dat vruchtboompje zien wij ook, dat de verschil-
"lende deelen daarvan niet gelijktijdig, maar in bepaalde
"volgorde zich voordoen: eerst vormt zich het knopje, la-
"ter de bloesem en eindelijk de vrucht. Wij besluiten
"daaruit te regt, dat de ontwikkeling zekere wetten volgt
"en tijd behoeft om behoorlijk tot stand te komen.
"Met den zich ontwikkelenden jeugdigen mensch gaat
"het op gelijke wijs, met dit onderscheid evenwel, dat