Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 16 -
De ATOuw van den Onderwijzer zei hierop: "Zoo ik u
"wèl begrepen heh, wilt gij door de opvoeding te weeg
"brengen, dat de jeugdige mensch zich opgewekt voele om
"zoo volmaakt mogelijk te worden. Zeg nu ook, hoe wij
"het aanleggen moeten, om onze kinderen zoover te bren-
"gen, dat zij die opgewektheid, die aandrift beginnen te
"gevoelen."
Yalkenhi'IZE. Gij moet beginnen met de ontwikkeling
van uwe kinderen verstandig te leiden, en hun inmiddels in
alles zooveel mogelijk een goed voorbeeld te geven.
Klara. De ontwikkeling leiden, zegt ge? Gij spreekt
daar, meen ik, een gewigtig woord. Maar ik beken, dat
mij de beteekenis van dat woord ontwikkeling nog niet
zoo geheel helder is.
Yalkenhuize. Gaarne wil ik beproeven 't u duidelijk
te maken. Maar ik heb uwe aandacht voor van daag al
genoeg op de proef gesteld. De denkbeelden, waarmee
wij ons hebben bezig gehouden, zijn geene alledaagsche
en vorderen inspanning. Willen wij niet liever tot eene
nadere gelegenheid uitstellen eens met elkander na te
gaan, welk begrip de ouders aan het woord ontwikkeling
verbinden moeten?
De vrouw van den Postmeester knikte van ja, in zich
zelve hopende, dat van uitstel afstel komen zou; maar
de Aannemer zeide: "Doet dan mijne vrouw en mij het gc-
"noegen , van daag over acht dagen hier weêr bijeen te
"komen."
Allen gaven hun woord, en men sprak over dingen van
den dag.