Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 197 --
magt groot; zoodra gij zijn vertrouwen verliest, is uwe op-
voedende kracht gebroken.
Straf uwe kinderen nooit, zoo lang uwe drift nog niet
bekoeld is.
Als uw kind iets verkeerds doet, cn u valt niet terstond
eene gepaste straf in, stel dan het straffen uit, en wacht er
meè tot u eene voegzame strafte binnen schiet; want beter
is 't in 't geheel niet te straffen, dan eene strafte kiezen,
die ondoelmatig is. salzmann.
Er zijn, helaas! nog ouders — zelfs moeders — die in
dolle oploopendheid hunne kinderen met slagen kastijden.
Deze lieden handelen als laffe beulen, en zijn te verachte-
lijker, naar mate zij zelve ligchamelijk sterker en hunne
arme slagtoft'ers ligchamelijk zwakker zijn.
Er zijn ook ouders, die, met weerzin, uit overtuiging,
en alleen met het doel om te verbeteren, hunne kinderen
aan het ligchaam kastijden. Ik geloof, dat deze ouders
(fwalen. Ik geloof, dat de roede eer verhardt en verbittert
dan verbetert. Er zijn andere straffen, die beter aan het
doel — verbetering namelijk — beantwoorden.
Zorg, o moeder! dat uw kind zijn' vader liefkrijge,
gelijk het u zelve liefheeft. Bemint het dien, dan zult gij
zijne liefde gemakkelijk kunnen verheften en veredelen tot
den Onzigtbaren Vader in den Hemel.
Als de kinderen in een gezin dikwijls schreijen en veel-
vuldig ontevreden zijn, moogt gij er staat op maken, dat
de schuld niet zoo zeer bij de kinderen zelve, als wel bij
de moeder ligt, die er den slag niet van heeft ze in