Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 196 —
Zoo gij in (Ie noodzakelijkheid zijt uwen kinderen meer
malen aardappelen voor te zetten, dan gezond is, zoo geef
er ten minste melk bij. Melk maakt de aardappelen voed-
zamer. Melk en melkspijzen moeten het voornaamste
voedsel wezen van pasgespeende kinderen.
Water, mits van goede hoedanigheid, koud en onge-
kookt, is een voortreffelijke drank voor kinderen.
In eene ongezonde woning gezonde kinderen te kweeken,
zal aan niemand gelukken.
Gymnastiek en zingen moet ieder kind leeren, het kind
van den landbouwer zoowel, als dat van den stedeling.
De gymnastiek, als zij goed onderwezen wordt, veroorzaakt
geen ongelukken, neen, voorkomt ongelukken. Menig een,
die nu door brand of in bet water verongelukt is, zou
zich hebben kunnen redden, zoo hij gymnastiek verstaan
had.
Zoodra uw kind zich verveelt, vervalt het terstond tot
iets verlteerds: zorg daarom voor bezigheid. De kinderen,
te allen tijde, op een gepaste wijs bezig te houden, ziedaar,
als 't ware, het kort begrip van 't geheele opvoedingswerk.
De zeven eerste levensjaren zijn voor de opvoeding de
gewigtigste. Als gij een plantje verwaarloost, terwijl het
zijne groeikracht begint te ontwikkelen, kunt gij later nooit
vergoeden, wat gij in den beginne verzuimd hebt. Zoo
gaat het ook met de kinderen: naar mate hunne kracht
toeneemt, neemt de invloed van den opvoeder af.
Zoo lang gij 't vertrouwen van uw kind bezit, is uwe