Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 195 --
veel gebruikt worden, groeijen en krijgen kracht. Alle
ligchaamsdeelen, wier beweging door knellende kleeding
op den duur belemmerd wordt, vermageren, slinken en
verslappen. Deze algemeene Natuurwet is geldig van den
eersten levensdag af. Om deze reden is het bakeren van
pasgeboren kinderen en later liet dragen van korsetten
of rijglijven allernadeeligst.
Het kind leert spreken, gelijk het spreken hoort, en,
niet alleen den tongval en de bewoordingen, maar ook de
denkwijs en de hartstogten neemt het over van hen, die
het hoort spreken. Ouders! bedenkt dit te allen tijde!
Welke zijn de phgten der moeder jegens haar kind, als
dit ziek is ? Den kleinen lijder oppassen, den Genees-
kundige ontbieden, in alles zijne voorschriften volgen, niets
doen, zonder zijne voorkennis, niet luisteren naar den raad
van menschen, die graag meê praktiseren, maar er niet
bevoegd toe zijn.
Laat, al zijt gij onbemiddeld, ieder uwer kinderen af-
zonderlijk slapen, en wees op hun beddegoed tot in het
overdrevene zindelijk.
Als men de kinderen langzaam wascht met wurm water,
en ze daarna langzaam en zachtjes afdroogt, zijn ze na-
derhand rillig en ontstemd. Maar wascht men deel voor
deel van het ligchaam fiksch en snel met koud water, cn
droogt men de gewasschene deelen terstond al wrijvende af,
voelen de kinderen zich daarna sterk en behagelijk.
Als het u mogelijk is ander voedsel te geven, moet gij
uwe kinderen nooit met enkel aardappelen het middagmaal
laten houden.