Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 194 --
Als de moeder enkel pap geeft, terwijl haar gezond zog
geschonken is, brengt zij haar kind moedwillig in levens-
gevaar. Enkel pap is in de meeste gevallen een dood-
vonnis. Men rilt op het denkbeeld van kindermoord:
welnu! zoo eene vrouw, zich aan dezen eersten en duur-
sten moederpligt gewetenloos onttrekkende, niet dan pap
.geeft, loopt zij gevaar — een' kindermooi-d te begaan!
Lurkjes, dotjes, of hoe die allerellendigste dingen hee-
ten, die men aan zuigelingen, om ze stil te houden, in
den mond stopt, veroorzaken spruw en bederven de maag.
Het eind draagt den last; ziek geworden, schreeuwt het
kind nog veel meer.
De beste manier, om weinig last van den zuigeling te
hebben, is, dat men hem door verstandige verzorging zoo
gezond mogelijk tracht te maken, en daarbij zorg draagt,
dat hij altijd wat te zien, te hooren en te betasten heeft.
Schreijen is de taal van het kind, zoo lang het nog niet
spreken kan. Gelukkig de zuigeling, wiens moeder zich
beijvert om deze taal te leeren verstaan!
Zoo gij, u verheffende boven onverstandige weekhartig-
heid, uwen zuigeling van de vierde maand af dagelijks op
den vloer van uwe kamer neérlegt, met eenig speelgoed
rondom hem, en hem intusschen van tijd tot tijd vriende-
lijk toespreekt en aanmoedigt — zult gij bespeuren, hoe
hij ieder dag in krachten toeneemt en hoe verwonderlijk
spoedig hij loopen leert. Tevens zult gij tijd winnen om
in het vertrek eenigen huisselijken arbeid te kunnen ver-
rigten.
Alle ligchaamsdeelen , ^die vrije beweging hebben, en
Ül