Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page

— 193 —
Hoe meer wij onze kinderen bederven, des te meer ver-
driet berokkenen zij ons.
Om hunnentwil moet gij uwe kinderen opvoeden , niet
om uwentwil.
Zoo alle ouders bet eens konden worden om bun kroost
van den eersten levensdag af tot gezondheid en kracht op
te kweeken, zouden wij van geslacht tot geslacht een ge-
zonder en krachtvoller menschenras worden. Een gezon-
der en krachtvoller menschenras zou ook naar den geest
krachtiger zijn dan het tegenwoordige. Zoo kan van ver-
beterde ligchaamsopvoeding de toekomst der volken voor
een groot deel afhangen.
"De onsterfelijke ziel is alles, het broze ligchaam is
"maar vergankelijk stof." Zoo dachten vroeger, helaas!
te velen. Vandaar verwaarloozing van ons stoffelijk deel;
vandaar ligchamelijke verzwakking met haar treurig ge-
volg, moedeloosheid, verminderde werkkracht, enz. Zoo
mag niet spreken wie opvoedt. Gezonde ontwikkeling
van de ziel berust op gezonde ontwikkeling van het lig-
chaam.
Zwangerschap is geen ziekte; 't is een tijd van levens-
verdubbeling en van waarlijk blijde verwachting; maar
ook een tijd van inkeering tot zich zelve; een tijd van
voorbereiding tot de verhevene moederpligten; een tijd om
door het lezen van eenige goede boeken en door gesprek-
ken met menschen, die welen wat opvoeden is, zich tot
opvoeden bekwaam te maken.
Doordien zoovele moeders bij de eerste opvoeding, zon-
der nadenken, den ouden slender volgen, verliezen meer
jonge kinderen het leven dan door alle zieklen te zamen.
~ 13