Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 192 --
en weldoen waar zij kon; maar toen zij nu dikwijls een-
zame uren had in het vroeger zoo woelige huis, keerde
haar geest terug tot den tijd, toen zij met willem werkte,
zorgde en genoot, en begon zij in stilte naar het oogen-
blik te haken, waarop zij hoopte hereenigd te worden
met den vader van hare kinderen.
Zij heeft haren wensch verkregen. Hare nagedachtenis
is, al was zij maar eene nederige burgervrouw, in eere
gebleven op haar dorp, en als men het kerkhof voorbij
komt, vindt men nog dikwijls bloemen, ten teeken van
herinnering, door onbekende handen neergelegd op kla-
Ra's graf
Ten slotte deelen wij nog eenige weinige opmerkingen
en wenken mede, welke klara opgeschreven en waarschijn-
lijk grootendeels int hare gesprekken met den Heer val-
kenhuize en den Doctor ontleend had:
Trouwe vervulling van de moederpligten schenkt aan
de vrouwen het zuiverste geluk, dat zij op aarde smaken
kunnen. Vervvaarloozing van de moederpligten sleept diep
ongeluk na zich.
De invloed van de moeder op het kind is -eenig en
zonder wederga.
De opvoeding moet in eiken stand voor de ontwikke-
ling van den geheelen mensch zorgen. Het ligchaam moet
zich ontwikkelen; het gemoed moet zich ontwikkelen; de
geestvermogens moeten zich ontwikkelen, bij den dagloo-
ner zoowel als bij den Vorst.
Eene gezonde ziel in een gezond ligchaam! o! Wie dien
schat aan zijn kind kan verschaffen, geeft meer dan Ko-
ningen geven kunnen!