Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 191 —
BESLUIT,
Gaarne zouden wij omstandig vertellen, hoe 't verder
met klara en de kinderen ging; maar ons bestek laat
dit niet toe. Haar man ontviel haar, toen hij nog in
de kracht van het leven was. Door dien onverwachten
slag in den beginne diep neêrgebogen, vond zij lang-
zamerhand troost in hare kinderen. Albert werd opvol-
ger in de zaak van zijn' vader, en zorgde trouw en met
zegen voor de nageblevenen. Klara zelve strekte op nieuws
ten bewijze, dat het verder levenslot van de vrouwen
dikwijls afhangt van de wijze, waarop zij de moederplig-
ten vervuld hebben. Wat zij voor hare kinderen geweest
was, dat waren hare kinderen nu voor haar: zij droe-
gen haar als op de handen, en ondernamen niets, zonder
hare voorkennis en goedkeuring; zóó bleef zij de band en
het middelpunt van de verschillende huisgezinnen uit haar
voortgesproten. Toen hare oudste dochter moeder zou
worden en met haar over hare toekomstige pligten sprak,
zeide zij": "Kindlief! gedenk maar altijd, uwe kinde-
"ren meer door voorbeeld en daad, dan door woord
"en vermaning op te voeden; daarom moet gij als moe-
"der altijd naar zelfverbetering streven, want: hoe meer
^Hvtj ons best doen om zelve brave, godsdienstige en be~
^^kwame menschen te worden, des te heter zal het ons
^^gelukken onze kinderen tot brave, godsdienstige en be-
kwame menschen te vormen; dit is het voornaamste:
"e/i dan — wees niet eigenwijs, vraag raad bij menschen,
^^die door hun beroep en stand kennis moeten hebben van
"opvoeden; zoo deed ik in der tijd en bevond er mij
''wèl bij"
De laatste tijd van klara's leven was zacht en kalm
als de avond van een' welbesteden dag; zij bleef helpen