Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 190 --
Leschamende straf ondergaan had, bragt de moeder haar
ernstig en plegtig onder 't oog, dat, waar men zich ook
bevindt, en hoe verborgen men ook zondige, er toch al-
tijd Eén is, die het ziet, namelijk God! Door aan hare
kinderen een levendig besef in te prenten van Gods Alom-
tegenwoordigheid en Alwetendheid hoopte zij hen voor
't vervolg tegen menige verborgene zonde te wapenen.
ïoen manie op een' anderen dag, om een klein verzuim
te bewimpelen, zich had willen redden door eene leu-
gen , werd haar voorgehouden, dat zij nu moeders ver-
trouwen verbeurd had, en 't niet zou kunnen herwinnen,
dan door voortaan duidelijke blijken te geven van opregt-
heid en waarheidsliefde; dat iemand, die onwaarheid spreekt,
geen geloof verdient, en, zoodra men hem eenmaal kent,
ook door niemand geloofd wordt; dat een kind, dat liegt,
geen vrede met zijn geweten, geen rust in zijn gemoed
kan hebben en zijn eigen geluk verwoest. — Daar marie
opregt berouw toonde , schonk de moeder haar langzamer-
hand — in schijn ten minsie — meer vertrouwen, maar
bleef waakzaam, en moest tot hare bittere smart erken-
nen , dat het kind later nu en dan de waarheid bleef
verdraaijen. Wij wenschen, dat het der brave moeder ge-
lukken moge, dit treui-ig gebrek te genezen. Ten loon
van de zorgen, die zij onvermoeid aan haar kroost be-
steedt, verdient zij zulks wel. Is 't zoet, het goede, dat
zich in de kinderen openbaart, aan te kweeken — nog
grooter moet de voldoening zijn, wanneer men het kwade,
dat zich gedui-ende de ontwikkeling mogt openbaren, met
Gods hulp mag overwinnen!