Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 185 —
XXVIII.
OP WELKE WIJZE KLARA DE KWADE NEIGINGEN
HARER KINDEREN BESTREED.
Zoo gij meendet, lezeres! dat het opvoeden aan klara
niet dan genoegens opleverde, zoudt gij u grootelijks ver-
gissen. Hare kinderen betoonden zich niet altijd zoo als
zij gehoopt, ja verwacht had, dat zij zijn zouden, en ble-
ven niet vrij van kwade neigingen, noch zelfs van wezen-
lijke gebreken. Hieruit ontstond voor onze klara menig
kommervol oogenblik. Zij meende, dat het moeijelijkste
en misschien ook het noodigste deel van het opvoedings-
werk bestond in het tijdig bestrijden van de ontkiemende
verkeerde neigingen. Overtuigd, dat men aan het zede-
lijk onkruid den tijd niet moet laten om diepere wortels
te schieten, had zij vaak in stilte tot God gebeden, dat
zij toch niet blind mogt wezen voor het kwade, dat zich
in haar kroost zou openbaren, en daar zij er inderdaad
niet blind voor was, had zij bij het vele goede, dat zij in
hare kinderen met dankbare vreugde opmerkte, maar al te
vaak reden tot bezorgdheid. Gij zult dit toestemmen,
zoo gij met mij hare woning binnentreedt en op de ver-
schillende karakters van hare kinderen acht geeft.
Hij, die aan moeders zij zit, met die vriendelijke hel-
dere oogen, is de oudste — de nu achtjarige albert
driftig, maar goedhartig, een kind vol liefde. Hij is het
niet, die aan klara zorg baart, of 't mogt de vrees
zijn, dat hij, al te gulhartig en te argeloos onder de men-
schen komende, duur leergeld zou moeten betalen. Onder
ons gezegd, is klara niet vrij van voorliefde voor haar'
eersteling; maar zij kent haar zwak en neemt zich in acht
het niet te laten doorstralen.
Dat zesjarig meisje ginds, is nommer twee. Marie is