Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 9 -
TERP in, "zoo de mannen, altijd zoo knap in 't bedillen,
"de zorg voor de kleine kinderen moesten op zich nemen!" —
"Dat is hier de vraag niet, Juffrouw! De mannen mis-
"sen de schoone gaven, die God in zijne wijsheid uitslui-
"tend aan de vrouwen geschonken heeft, opdat het de
"zwakke wichtjes Lij hunne intrede in 't leven welga: zij
"missen dat geduld, dat zacht gemoed en die zachte han-
"den, dat snelle inzigt in de ware hehoeften van de klei-
"nen. Maar het is iets geheel anders, zoo wij raad cn in-
"lichtingen willen geven: daar hebben wij regt toe, om-
"dat wij vaders zijn, en dat kunnen we, zoo onze oplei-
"ding en beroep meebrengen, dat wij kennis van de zaak
"hebben. Wil ik u eens in 't kort opnoemen, wat de in-
"vloed der mannen al ten goede gewerkt heeft op de wijze
"van opvoeden gedurende de allereerste levensjaren? De
"vrouwen hadden eertijds de gewoonte hare kinderen jam-
"merlijk stijf te bakeren: er stonden mannen op, die be-
"weerden en bewezen, dat ieder kind, zullen zijne lede-
"maten kracht kunnen verkrijgen, die ledematen vrij moet
"kunnen bewegen. Vele vrouwen, doof voor de inspraak
"van haar hart, onthielden aan hare kinderen de moeder-
"melk: een man, een wijsgeer, verhief zijne stem, en A'ele
"moeders kwamen tot betere gedachten. De vrouwen, door
"al te groote zorgvuldigheid gedreven, broeiden de hoof-
"den harer kinderen in al te warme hoofddeksels: een man,
"een Geneesheer, bewees, dat dit zeer schadelijk was en
"sedert dien tijd stierven niet zoo vele kleinen aan stuipen.
"De moeders zagen hare kinderen het oflbr worden van de
"kinderziekte: een man was zoo gelukkig het middel te
"vinden om de kinderziekte te voorkomen. De moeders
"(zelfs dezulke, die veel ondervinding bezaten) konden het
"maar niet eens worden, welke spijzen voor hare kinderen
"de meest passende waren: mannen gingen volgens weten-
j "schappelijke regelen onderzoeken, welke soorten van voed-
"sel voor jonge kinderen geschikt zijn, en konden nu op
"goede gronden aantoonen, dat en dcit en dat is heilzaam
"voor uwe kleinen, maar dit en dit en dit niet. Door een
"en ander is de sterfte der kinderen in onderscheidene Lan-
"den van Eui-opa' reeds aanmerkelijk verminderd en zal nog