Boekgegevens
Titel: Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Serie: Werken der Maatschappij tot nut van 't algemeen, 5:6
Auteur: Allebé, Gerardus Arnoldus Nicolaus
Uitgave: Leiden: D. du Mortier & Zoon, 1853
Maatschappij: Tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IWO 655 D 51
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203153
Onderwerp: Pedagogiek: opvoedingspraktijk
Trefwoord: Opvoedingsondersteuning
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het kind in zijne eerste levensjaren: wenken voor ouders
Vorige scan Volgende scanScanned page
— '174 —
gcdoogen, dat in\e kinderen in de avondlucht stilzitten
ol" daarin Llijven voortspelen; de meeste spelen toch vor-
deren eene afwisseling van levendige Leweging met stil-
staan.
Ik geLruikte daar het woord: Leweging. Gij zult u
herinneren, hoe ik er voor geijverd heL, dat gij al in 't
eerste jaar aan uwe kinderen vrijheid zoudt laten om zich
te Lewegen; 't zal u dus niet verwonderen, als ik voor
het tweede en de volgende jaren denzelfden eisch doe.
Ja waarlijk, Leweging is voor de kinderen eene rijke Lron
van genot, van gezondheid, van kracht. De goede God
heeft hun den lust, de Lehoefte, om zich te Lewegen,
lot Levordering van hunnen wasdom, ingeschapen, en
het is onze pligt als ouders, zijne wijze Ledoelingen —
zoover wij die doorgronden kunnen — te volgen. Daar-
om mogen wij de Legeerte van hen, om zich veel en vrij
te Lewegen, niet willekeurig tegenwerken. Hun Lelang
gaat Loven ons gemak. Yan het derde tot het achtste jaar,
schijnt de zucht naar ligchaamsLeweging oji het sterkst
te zijn. Overmaat van Leweging verLiedt zich zelve; want
Leginnende vermoeijenis dringt tot rusten, eu na voldoende
rust komt de trek tot Leweging weèr Loven. Daarom is
't voor de eerste levensjaren, in de meeste gevallen, vol-
doende, de kinderen in dit opzigt vrij te laten en ze niet
tot stilzitten le dwingen, zoo lang ze liever in Lewe-
ging zijn.
Enkele kinderen vindt men, wel is waar, die de Lewe-
gelijkheid, anders hunnen leeftijd eigen, missen en liever
zitten dan rondloopen. Zulke vadzige, trage schepsels
moet men geregeld tot het volbrengen van zeer gemakkelijke
voor hun' leeftijd geschikte ligchaamsoefeningen noodzaken,
't Bijeenzijn met levendiger speelmakkers kan ook tot nut-
tige opwekking dienen.
Is het nadeelig en ongeoorloofd de aangeboren zucht
tot Leweging te onderdrukken, niet minder verderfelijk
is het van de nog geringe spierkracht te veel te vergen
en de kinderen tot vermoeijende inspanning te dwingen.
Is matige ligchaamsbeweging noodig, afmatting onder-
mijnt hunnen groei. Bij volwassenen doet het geen kwaad